خبري, خودرو, صنعت

وبلاگ بیستک : کاسه نمد سر میل لنگ ( مهم ترین قطعات خودرو )!

وبلاگ بیستک : کاسه نمد سر میل لنگ ( مهم ترین قطعات خودرو )!

میل لنگ خودرو دارای دو کاسه نمد )اورینگ یا پکینگ هم نامیده می شود( است که یکی در انتهای میل لنگ و در سمت جعبه دنده و دیگری در سر میل لنگ و درست در پشت پولی سر میل لنگ قرار دارد، وظیفه این کاسه نمدها آب بندی میل لنگ از لحاظ روغن است. اگر از این کاسه نمدها روغن به بیرون نشت کند آنگاه باید نسبت به تعویض آنها اقدام کنید.
با سپاس از : خبر نامه زامیاد

بازگشت به لیست

دیدگاهتان را بنویسید