اجتماعي

رفتارشناسی همکار دوست و دشمن در بیسمگ!

Colleague friend and enemy-bistac-ir00

رفتارشناسی همکار دوست و دشمن در بیسمگ!

Colleague friend and enemy-bistac-ir01

Colleague friend and enemy-bistac-ir01

بر اساس پژوهش های انجام شده در هاروارد، هر فردی به طور متوسط ۹۰ هزار ساعت در طول عمر خود کار می کند.  اینکه مردم چقدر و چگونه از این ساعت های عمر خود را سرمایه گذاری می کنند و با چه کسانی می گذرانند، در کارراهه، پیشرفت، خوب حالی و شادمانی آن ها مؤثر است.

اینکه انسان با چه کسانی کار می کند مهم است، اما به همان اندازه هم مهم است که با چه کسانی کار نمی کند.

گاهی محیط کار شرایط مسمومی ایجاد می کند و ایجاد تغییر واجب می شود. از قدیم گفته اند که شاید شما نتوانید خواهر و برادر خود را عوض کنید اما می توانید دوستان خود را تغییر دهید.  این ضرب المثل در مورد همکاران محیط کار هم صدق می کند. در این جا سه دسته از کسانی که باید از آنان دوری جست و پنج دسته از همکارانی را که باید دوستی با آنان را تقویت کرد، برشمرده شده است:

” افرادِ همیشه شاکی –  The complainer

هر بار که با آنان مواجه می شوید در حال غُر زدن یا نق زدن هستند.  آ نها را هیچوقت خوشحال نمی بینید و آ نها شما را با خودشان پایین می کشند.

” افرادِ رقابت جو –  The competitor

این دسته از افراد همیشه می خواهند اول باشند، خودشان را خوب و دیگران را بد جلوه دهند، موفقیت شما را تهدید می بینند. آ نها هم شما را پایین می کشند.

” آ نهایی که از کاه کوه می سازند –  The dramatizer

این دسته هم همیشه واکنش بیش از حد نشان می دهند و به دنبال جلب توجه اند.  در اکثر موارد این دسته از افراد هستند که داستان درست می کنند.

Colleague friend and enemy-bistac-ir02

Colleague friend and enemy-bistac-ir02

هر فردی حق دارد که در فلاکت باقی نَماند! 

در موارد بالا باید از چنین همکارانی دوری جست. در عوض باید در محیط کار به دنبال آن دسته از افرادی بود که ما را با خود بالا می کشند.  خصوصیات این افراد در زیر برشمرده شده است:

” افرادِ آموزگار –  The mentor

این دسته از افراد همیشه جملاتی برای راهنمایی دارند، از راهکارهایی برای ارتقای شغلی گرفته تا راه حل هایی برای مشکلات زندگی!  این افراد پر از ایده هستند و از خصلت های خوب شان این است که آن چه را آموخته اند برای خودشان نگه نمی دارند و با دیگران در میان می گذارند.

” افراد رله –  The connector

این دسته افراد همیشه دست شما را در دستان کسانی می گذارند که کار شما را راه می اندازند. آ نها راه برقراری تماس یا ارتباط را یاد دارند و یاد می دهند . آ نها شبکه ای از دوستان دارند که

فرصت های جدید خلق می کنند.

” افراد چالشگر –  The challenger

این دسته از افراد شما را تا آستانه طاقت و حتی

بالاتر از آن می برند.  اظهار نظرشان انتقاد است نه عیب جویی! دیدگاه متفاوت آ نها باعث می شود زوایایی را ببینید که به آن توجه نداشته اید.

” افراد حامی The advocate –

آن دسته از دوستان یا همکارانی که به توانا ئی های

شما باور دارند و همیشه از شما حمایت می کنند.

” افراد مربی –  The coach

این دسته از افراد کسانی هستند که باعث توسعه

و پیشرفت مهارت های شما می شوند.  در بسیاری

از اوقات الها م بخش هستند و شنوندگان خوبی هم

هستند. آ نها باعث می شوند که شما بهترینِ خود

را به نمایش بگذارید.

باسپاس از : epreneur

بازگشت به لیست

دیدگاهتان را بنویسید