خبري, خودرو, صنعت

علت بریدن و سوختن سوپاپ – وبلاگ بیستک!

Cutting and burning the valve-bistac-ir

علت بریدن و سوختن سوپاپ؛ علت بریدن سوپاپ ممکن است بر اثر فشار بیش از حد موتور یا لقی گاید )یا به اصطلاح مرسوم مکانیک‌های تجربی گیت(  سوپاپ باشد. علت سوختن هم ممکن است بر اثر گرمای بیش از حد موتور و یا ریتارد بودن دلکو باشد. رقیق بودن سوخت در دور موتور بالا یکی از علل اصلی سوختن سوپاپ است ، این حالت می تواند در اثر کثیف بودن کاربراتور یا انژکتور و یا نشت هوا از مانیفولد به مخلوط سوخت و هوا اتفاق بیفتد.

با سپاس از : wikipedia

 

دیدگاهتان را بنویسید