دارو, صنايع غذائي

بیان مضررات مصرف بی رویه زعفران در بیسمگ!

Harms of excessive consumption of saffron-bistac-ir00

بیان مضررات مصرف بی رویه زعفران در بیسمگ!

Harms of excessive consumption of saffron-bistac-ir01

Harms of excessive consumption of saffron-bistac-ir01

مصرف بی رویه آن مضر می باشد و باعث استفراغ، کاهش ضربان قلب، خون ریزی از بینی، خون ریزی از پلک ها و لب و موجب سر گیجه، بی حالی، زردی پوست و عوارض خطرناک دیگر می شود که این عواقب حتی می تواند منجر به مرگ شود.

دیدگاهتان را بنویسید