تكنولوژي, خودرو, رايانه, صنعت

معرفی سنسور باران در وبلاگ بیستک!

Rain Sensor Vehicle -bistac-ir00

معرفی سنسور باران؛ سنسور باران یکی از آپشن های خودرویی است که امروزه در بسیاری از خودروها وجود دارد اما وظیفه و نحوه عملکرد این سنسور چیست؟

سنسور باران یکی از سیستم هایی است که در خودروهای جدید وجود دارد و موجب افزایش تمرکز و سهولت در امر رانندگی شده است.  سنسور باران یک سنسور است که بر روی بخش درونی شیشه خودرو نصب می شود و با قرار دادن برف پاک کن در حالت ” Auto ” فعال می شود.  این سیستم هنگام بارندگی، با توجه به شدت باران سرعت برف پاک کن و همچنین فعال و غیر فعال کردن آ نها را کنترل می کند.  این عمل موجب شده تا دیگر رانندگان مجبور نباشند تا میزان سرعت برف پاک کن ها را به صورت دائم عوض کنند.

عملکرد سیستم سنسور باران  :

 این سنسورها بر دو نوع هستند . دسته ای که با امواج فروسرخ ) Infrared ( و دسته ای که با امواج فراصوت ) Ultrasonic ( کار می کنند. این سنسورها این دو نوع موج را بر روی سطح شیشه می فرستند و بر اساس میزان امواج بازگشتی، میزان رطوبت سطح شیشه را می سنجند، به این صورت که اگر شیشه خشک باشد، تقریبا تمامی امواج تابیده شده به سطح شیشه به سنسور بازتاب می شود اما اگر شیشه خیس باشد، میزان کمتری از کل امواج تابیده شده به سنسور باز می گردد . بر همین اساس، سنسور میزان رطوبت سطح شیشه را تشخیص می دهد و با توجه به آن برف پاک کن ها را فعال و سرعت آن را تنظیم می کند.  هنگامی که شیشه به صورت کامل خشک می شود، هم سنسور دستور غیر فعال شدن برف پاک کن ها را می دهد.

با سپاس از : خبر نامه  زامیاد

دیدگاهتان را بنویسید