خبري, خودرو, سياسي, صنعت

وبلاگ بیستک : احتمال توزیع بنزین ارزا نتر توسط جایگا ههای زنجیر ه ای!

وبلاگ بیستک : احتمال توزیع بنزین ارزا نتر توسط جایگا ههای زنجیر ه ای!

مدیر بازرگانی شرکت ملی پخش فرآورد ه های نفتی با بیان اینکه تاکنون ۳۶ شرکت برای را ه اندازی جایگا ه های برند درخواست داد ه اند، اظهار کرد: مجوز ۲۶ شرکت صادر شده و مجوز پنج شرکت نیز در حال نهایی شدن است.

محمدرضا مظلومی در نشست خبری با بیان اینکه شرکت ملی پخش فرآورد ه های نفتی در راستای واسپاری امور پایین دستی به بخش خصوصی و بسترسازی ا رائه خدمات مناسب تر به مصر ف کنندگان مبادرت به شناسایی شرکت های دارای صلاحیت کرده ا ست،ا فزود: شناسایی ا ین شرکت ها با تشکیل کمیته ای ا ز نمایندگان ذیربط و بهر ه گیری ا ز نظریات و تجربیات سایر کشورها ا ز سال ۱۳۹۴ آغاز شد.

مظلومی در مورد جایگا ه های شرکت های صاحب صلاحیت نیز توضیح داد: شرکت های صاحب صلاحیت محدودیتی برای جایگا ه سازی ندارند همچنین می توانند جایگا ه ها را بخرند یا جایگا ههای فعلی را تحت پوشش قرار دهند. اکثر جایگا ه های شرکتی به بخش خصوصی واگذار شده و مشکلی برای تحت پوششقرار دادن ندارند.

مدیر بازرگانی شرکت ملی پخش فرآورد ه های نفتی، ادامه داد: در ضمن در حال حاضر طرحی به نام درجه بندی جایگا ه ها وجود ندارد و برندها به سه سطح، سطح بندی می شوند و معیار این سطح بندی سطح خدماتی است که ارائه می دهند.

وی با تاکید بر این که را ه اندازی جایگا ه های برند باعث ایجاد رقابت می شود، افزود : فعالیت این جایگا ه ها به صورت پایلوت در اصفهان نشان داد که این جایگا ه ها مشکل دسترسی خودروها به سوخت را کم کرد ه اند. جایگاهی که در اصفهان فعالیت می کند پیشنهاد داده است سوخت خود را از ۱۲ شب تا شش صبح ۲۰ تومان ارزا نتر از نرخ رایج صبح عرضه کند که این پیشنهاد مورد استقبال برندهای دیگر نیز قرار گرفته است.

مدیر بازرگانی شرکت ملی پخش فرآورد ه های نفتی با اشاره به نامعلوم بودن سرنوشت کارت سوخت، اظهار کرد: با توجه به اینکه ممکن است برخی از شرکت های صاحب صلاحیت اقدام به جایگا ه  سازی کنند باید منتظر تصمیم مجلس و دولت در مورد کارت سوخت باشیم تا دستگا ه های این جایگا ه ها مجهز به سیستم استفاده از کارت سوخت باشند یا خیر.

مظلومی تاکید کرد: تاکنون درخواستی ا ز شرکت های خارجی نداشته ایم.

با سپاس از : خبر نامه زامیاد

بازگشت به لیست

دیدگاهتان را بنویسید