اجتماعي, پزشكي, خبري, ورزشي

وبلاگ بیستک : تفریحات مناسب سالمندان با در نظر گرفتن وضعیت قتصادی!

وبلاگ بیستک : تفریحات مناسب سالمندان با در نظر گرفتن وضعیت قتصادی!

تفریحی که برای هر سالمندی توصیه می شود به شرایط ا قتصادی او نیز بستگی دارد.

download (1)

سالمندی دوره ا ی است که کمتر کسی شاغل است. اغلب سالمندان بازنشسته اند و در بازنشستگی هم درآمد کاهش می یابد.از یک سو، سطح هزینه ها به دلیل ناتوانی های ناشی از بیماری و هزینه های درمانی بالا می رود و از سوی دیگر، ساختار جامعه ما طوری است که والدین همچنان نقش حمایت گری خود را هنگام ازدواج فرزندان و بعد از ورود عروس و داماد و نوه ها به زندگی ایفا می کنند و این کار نیز مخارج آنها را چند برابر می کند.

download (2)

دریک نظرسنجی ا ز سالمندان پرسیده شد برای چه به مراکز ورزشی یا مراکز تفریحی مراجعه نمی کنند؟ بسیاری ا ز آنها دلیل اصلی حضور نیافتن در چنین مراکزی را نبود امکانات مالی عنوان کردند. بنابراین بهتر است تفریحی برای سالمند در نظر گرفته شود که متناسب با شرایط اقتصادی ا و باشد یا هزینه ها را به حداقل برسانند.

با سپاس از : خبر نامه زامیاد

 

بازگشت به لیست

دیدگاهتان را بنویسید