th-discovery-exploration-of-talent-farsad-bistac-ir00

شانزدهمین کشف ومعرفی استعدادهای نونهالان و جوانان بیستکی : فرساد محمدی مفرد

شانزدهمین کشف ومعرفی استعدادهای نونهالان و جوانان بیستکی : فرساد محمدی مفرد مدیریت فروشگاه اینترنتی بیستک در نظر دارد با استفاده از ...

ادامه مطلب

bistac manager In flowering heroism day-bistac-ir00

مشارکت مدیر بیستک در گلریزان نجات جوان حکم قصاص به مناسبت سالروز ملی فرهنگ پهلوانی و ورزش زور خانه ای!

مشارکت مدیر بیستک در گلریزان نجات جوان حکم قصاص به مناسبت سالروز ملی فرهنگ پهلوانی و ورزش زور خانه ای! مراسم در باشگاه شهدای بسیج زو...

ادامه مطلب

۱4-th-discovery-exploration-of-talent-bistac-ir00

چهارده مین کشف ومعرفی استعدادهای نونهالان و جوانان بیستکی : فرساد محمدی مفرد

چهارده مین کشف ومعرفی استعدادهای نونهالان و جوانان بیستکی : فرساد محمدی مفرد مدیریت فروشگاه اینترنتی بیستک در نظر دارد با استفاده از...

ادامه مطلب

13 th Discovery & Exploration of Talent-bistac-ir00

سیزدهمین کشف ومعرفی استعدادهای نونهالان و جوانان بیستکی : فرساد محمدی مفرد

مدیریت فروشگاه اینترنتی بیستک در نظر دارد با استفاده از پایگاه خود در بستر وب زمینه سازی برای کشف استعدادهای برتر در همه زمینه ها اقدام...

ادامه مطلب