11th Discovery & Exploration of Talent-bistac-ir00

یازدهمین کشف ومعرفی استعدادهای نونهالان و جوانان بیستکی : فرساد محمدی مفرد

مدیریت فروشگاه اینترنتی بیستک در نظر دارد با استفاده از پایگاه خود در بستر وب زمینه سازی برای کشف استعدادهای برتر در همه زمینه ها اقدام...

ادامه مطلب