خبري, خودرو, صنعت

چند کیلومتر بیشتر با چراغ اخطار بنزین روشن در وبلاگ بیستک!

چند کیلومتر بیشتر با چراغ اخطار بنزین روشن؛ پس از روشن شدن چراغ اخطار بنزین چند کیلومتر می توان رانندگی کرد؟ بیشترین نگرانی هنگام رانندگی با چراغ بنزین روشن احتمال تمام شدن بنزین و گیر کردن در جاده است که نه تنها یک دردسر است بلکه گیر افتادن در یک شرایط خطرناک نیز است. احتمال دارد در بزرگراه خودروی شما از حرکت باز ایستد در حالی که خودروهای کناری با سرعت در حال حرکت هستند یا ممکن است در یک پیچ کور در بزرگراه خودروی شما متوقف شود و یک خودرو از پشت با شما تصادف کند. راندن خودرو با  ¼باک همچنین می تواند به خودروی شما آسیب بزند.

بخش اول:

اگر بنزین تمام کنید ممکن است به کاتالیزور شما صدمه برسد که سپس مجبور به تعمیر یا تعویض آن شوید.  حتی رانندگی با بنزین کم داخل باک می تواند به پمپ بنزین شما آسیب بزند زیرا هر آشغال و کثیفی که در باک بنزین خودروی شما باشد ) که طبیعتا در ته باک جمع می شوند(  هنگامی که باک بنزین خودرو تقریبا خالی باشد از پمپ بنزین عبور خواهند کرد . رانندگی با چراغ بنزین روشن خودروی شما را از بین نمی برد ولی تکرار مکرر آن باعث صدمه رسیدن به خودرو می شود.

بخش دوم:

مسافتی که پشت آمپر خودروی شما هنگام روشن شدن چراغ بنزین تخمین میزند چقدر قابل اعتماد است؟

در پشت آمپر بیشتر خودروهای جدید هنگام روشن شدن چراغ بنزین مسافت قابل طی کردن قبل از تمام شدن بنزین نمایش داده می شود که تخمین می زند قبل از تمام شدن بنزین چند مایل می توانید با خودرو رانندگی کنید. بسیاری از رانندگان ترجیح می دهند از این ویژگی خودرو به جای چراغ اخطار بنزین استفاده کنند و تصور کنند که وقتی نمایشگر مسافت باقی مانده۲۰  مایل را نشان می دهد می توانند تا قبل از تمام شدن بنزین ۲۰ مایل ) ۳۲ کیلومتر(  رانندگی کنند.  با این وجود تکیه بر مسافت باقی مانده ای که پشت آمپر نشان می دهد یک عمل خطرناک است زیرا این مسافت فقط یک تخمین تقریبی است.  این تخمین بر اساس میانگین مسافت طی شده هنگام رانندگی با خودرویتان محاسبه شده است و در نتیجه ممکن است نسبت به شرایط رانندگی فعلی شما زیاد دقیق نباشد.

بخش سوم:

چند مایل می توانید با چراغ بنزین روشن رانندگی کنید؟ اینکه دقیقا چند مایل می توانید با چراغ روشن رانندگی کنید هم به خودروی شما هم به عادت ها و شرایط رانندگی شما بستگی دارد.  با این وجود احتمالا متعجب خواهید شد که بدانید در واقع مسافتی را که می توانید با چراغ بنزین روشن طی کنید چقدر کوتاه است. توجه داشته باشید که در بعضی خودروها چراغ اخطار بنزین بر اساس میزان مسافت قابل طی کردن با باک تقریبا خالی روشن می شود و مسافت باقی مانده را نشان می دهد که برای این خودروها مقدار بنزین موجود در باک ذکر نشده است.

با سپاس از : خبرنامه زامیاد

بازگشت به لیست

دیدگاهتان را بنویسید