خبري, خودرو, صنعت

خنک شدن سوپاپ ها در اتومکانیک به زبان ساده – وبلاگ بیستک!

Cooling the valves-bistac-ir

خنک شدن سوپاپ ها در اتومکانیک به زبان ساده ؛ بطور کلی سوپاپ ها در معرض  حرارت ناشی ازعمل احتراق در سیلندر می باشند  و در این  میان حرارت سوپاپ دود بیشتر از سوپاپ هواست؛ زیرا سوپاپ هوا با  مخلوطی که  خنک است در معرض تماس  بوده  و حرارت  خود  را بیشتر از  دست می دهد ولی  سوپاپ  دود در معرض حرارت ناشی از احتراق نیز بوده که حتی تا درجه سرخ شدن نیز  می رسد.

 سوپاپها در  موقع  نشستن حرارت خود را به سیت انتقال داده و سیت نیز حرارت خود را به بدنه که با آب در تماس است می دهد و بدین ترتیب عمل انتقال حرارت انجام می شود. ساق سوپاپ نیز حرارت خود را به گیت منتقل می کند. اگر به عللی سوپاپ کامل در جای خود ننشیند چون در موقع احتراق  مقداری از  گاز از کنار  خود عبور داده در ضمن  نمی تواند حرارت خود را منتقل نمایدبه سرعت داغ شده و در اثر داغی بیش از اندازه خواص آلیاژی خود را از دست داده و به اصطلاح می سوزد در موتورهای پر دور مانند موتورهای مسابقه ای برای خنک شدن سوپاپها  ساق آنها را توخالی ساخته و با سدیم نیمه پر می کنند سدیم در حرارت حدود ۱۰۰درجه سانتیگراد به حالت مذاب در می آید؛ در موقع حرکت سوپاپ ها سدیم به اطراف پاشیده و حرارت را از مرکز نعلبکی  سوپاپ گرفته و به اطراف ساق آن منتقل و از ساق توسط گیت به سیستم  خنک کننده  موتور منتقل می کند. دوام سوپاپ های سدیمی بهتر از سوپاپ های معمولی  است چون بهتر خنک می شوند.

دلیل بزرگ بودن نعلبکی سوپاپ های هوا و نازکی گوش یا دامنه آن:

در عمل مکش که سوپاپ هوا باز است مخلوط هوا و بنزین وارد  سیلندر  می شود در این حالت بزرگ بودن دهنه مجرای ورودی باعث بهتر انجام شدن مکش می شود لذا برای مجرای بزرگ سوپاپ بزرگتر نیز  الزامی  است  که مجرا را مسدود  نماید  نازکی  گوشت  آن به دلیل  تماس  با مخلوط خنک است؛ سوپاپ هوا حرارت کمتری را تحمل کرده و در معرض حرارت کمتری نیز می باشد.

با سپاس از : khodroha & irankhodroco

 

دیدگاهتان را بنویسید