خبري, خودرو, صنعت

طریقه باز کردن و بستن سوپاپ از سرسیلندر در اتومکانیک به زبان ساده – وبلاگ بیستک!

open-and-close-the-valve-bistac-ir

طریقه باز کردن و بستن سوپاپ از سرسیلندر؛ ابتدا سوپاپ را با سمبه  نشان علامت گذاری می کنیم  و یا یک قطعه چوب را هشت سوراخ کرده و روی سوراخها را شماره گذاری می کنیم و سوپاپها را به ترتیب پس از باز کردن در آنها قرار می دهیم. بهتر  است  سوراخ دیگری  زیر همان سوراخ  اول جهت  میل تایپت و  دو سری  میخ برای  قرا ر دادن استکانی ها و فنرها و واشر نگهدارنده آنها روی تخته نصب کنیم.

سپس با استفاده از فنر  جمع کن سوپاپ با قرار دادن یک سر دستگاه قسمت پیچ تنظیم که در انتها دارای واشر کلفتی می باشد رویبشقابک سوپاپ و سر دیگر  دستگاه  که دو شاخه  مانند است روی واشر نگهدارنده فنر  قرار  دارد و دسته سوپاپ جمع کن را جمع کرده تا فنر جمع شود سپس خار آن را به راحتی خارج کرده سپس به آرامی دسته فنر جمع کن را باز کرده تا فنر نپرد؛ بعد از رها شدن فنر سوپاپ را از طرف اطاق احتراق خارج می کنیم و برای بستن  سوپاپ، سوپاپ را پس از مشخص شدن محل آن از طرف اطاق احتراق داخل گیت خود  کرده فنر را از  پشت در روی ساق سوپاپ قرار داده و واشر نگهدارنده  را نیز روی آن قرا ر می دهیم و توسط فنر جمع کن،آن را جمع کرده و خارهای نگهدارنده را توسط گریس در محل های خود ثابت می کنیم و سپس به آرامی دسته فنر جمع کن را آزاد می کنیم. پس  از برداشتن فنر جمع کن از روی ساق سوپاپ با زدن چند ضربه با چکش کائوچوئی امتحان می کنیم.

نکته مهم :

در موتورهائی که سوپاپ در بلوک قرار دارند برای در آوردن سوپاپها از وسط شروع کرده تا به دو طرف موتور این عمل ختم گردد و برای بستن نیز عکس از دو طرف موتور شروع به جمع کردن سوپاپ ها می کنیم.

با سپاس از : khodroha & irankhodroco

دیدگاهتان را بنویسید