خبري, خودرو, صنعت

روغن کاری سوپاپ ها در اتومکانیک به زبان ساده – وبلاگ بیستک!

Valve Lubrication-bistac-ir

روغن کاری سوپاپ ها در اتومکانیک به زبان ساده ؛ چون ساق  در  گیت  دائما در حال حرکت است نیاز  به روغنکاری پیدا  می کند روغنکاری این قسمت توسط بخار روغن انجام می شود.  اگر خود  روغن به  گیت برسد  از انجا  به  داخل اطاق احتراق رفته و می سوزد برای  جلوگیری از  ورود روغن  به گیت از دو نوع واشر لاستیکی  استفاده می شود نوع اول کاسه نمد بوده و روی گیت سوپاپ قرار می گیرد و نوع دوم واشر نازکی است که پایین تر از خار و مابین واشر  نگهدارنده  فنر  و ساق سوپاپ  قرار می گیرد سر سوپاپ به علت اینکه دائما با ضربات اسبک در تماس می باشد توسط روغنی که از روی  اسبک  می ریزد  روغنکاری  شده و این روغن به مقدار زیادی ضربات ناشی از اسبک را خنثی و عمر این دو قطعه را افزایش می دهد.

با سپاس از : khodroha

 

دیدگاهتان را بنویسید