پزشكي

چرا نباید دنبال انتقام گرفتن باشید – وبلاگ بیستک !

چرا نباید دنبال انتقام گرفتن باشید – وبلاگ بیستک !

چرا نباید دنبال انتقام گرفتن باشید؛ تنها راهِ متوقف کردن انتقا م جویی دست کشیدن از آن و پذیرفتن است.  چرا باید اجازه بدهید کسی بدون اجاره دادن در مغز شما زندگی کند؟ دلیلی وجود ندارد که وقت و انرژیِ گران بهای خودتان را صرف نگران شدن برای کسی کنید که هیچ اهمیتی ندارد. تلافی کردن شما را تبدیل به همان چیزی می کند که به شما آسیب زده است.  اگر روی انتقام گرفتن تمرکز کنید، زخم هایتان را تازه نگه خواهید داشت، زخم هایی که اگر غیر از این بود شاید خیلی زود خوب می شدند. بهترین انتقام، گذشتن و فراموش کردن است . نباید بگذارید دیگران از تماشای رنج کشیدن شما لذت ببرند.  تنها کسی که قدرت کنترل او را داریم خودمان هستیم.  باید بپذیرید که قادر به کنترل دیگران نیستید.  با انتقا مجویی درواقع دارید برای تخریب زندگی تان در طولانی مدت برنامه ریزی می کنید، چون در تمام طول این مدت بدبختی تنها همراه همیشگی تان خواهد بود . باید جلو روید و دست از تمرکز روی گذشته بردارید. هیچ انتقامی کامل تر از بخشش نیست.  انتقام به هر شکلی واقعاً مسموم است.  نباید سطح خودتان را تا سطح آن فرد دیگر پایین بیاورید چون آ نوقت خودتان هم به اندازه او بد خواهید شد . وقتی آد مها دنبال انتقا مجویی می روند، خودشان را سراسر نابود می کنند.  بعضی ها این کار را تا جایی جلو می برند که دیگر قدرت کنترل خودشان را نخواهند داشت.  زمان بهترین راه برای دور کردن خودتان از آن موقعیت است.  بهترین نوع انتقام خوب زندگی کردن و شاد بودن است.  افراد کینه توز نمی توانند افراد شادی باشند.

قبل از اینکه وارد مسیر انتقا م جویی شوید، اول دو تا قبر بکَنید  (کنفوسیوس)

اگر درست به آن فکر کنید اصلاً چرا باید به انتقام نیاز داشته باشید؟ شما قدرت این را دارید که از هر چیزی که اذیتتان می کند بگذرید و نیاز به هیچ گونه ارتباطی با این افراد ندارید.  پس خودتان را از آنها دور کنید و هیچ وقت اجازه ندهید رنج کشیدن شما را ببینند.  کارما، قدرتمندتر از چیزی است که تصور می کنید. با هر دست که بدهی با همان دست هم پس خواهی گرفت.  کارما ، زمانی عمل می کند که ما خودمان را از چرخه آن رفتار بد بیرون کنیم. صبر فضیلت اخلاقیِ بسیار مهمی در این شرایط است . پس بنشینید و بگذارید کارما، کار خودش را بکند . قسمت جالب ماجرا این جاست که وقتی کارما، برای به دام انداختن آن فرد می آید، شما هیچ نقشی در آن جریان نخواهید داشت و نیازی هم نیست عذا ب وجدان پیدا کنید.

با سپاس از : خبرنامه زامیاد

دیدگاهتان را بنویسید