خبري, ورزشي

 اهمیت ثبت حرکات در هنگام بازی شطرنج – وبلاگ بیستک!

movements in chess-bistac-ir00

اهمیت ثبت حرکات در هنگام بازی شطرنج چیست؟

یکی از مهم ترین کارهایی که بازیکنان حرفه ای شطرنج باید انجام دهند یاد گرفتن ثبت حرکات است که از سه نقطه نظر حائز اهمیت می باشد:

  • کاربرد برای داوری(در مواقعی که اختلاف نظر بین دو بازیکن بر سر جای مهره باشد داور از روی برگه ثبت صحت ادعا ها را بررسی می کند).

  • تحلیل  و بررسی بازی بعد از مسابقه.

  • میراثی برای آیندگان، همینطور که اکنون ما از بازی های گذشتگان درس می گیریم.

” شرح سیستم جبری “

۱- هر مهره با حرف اول و بزرگ نام آن نمایانده می­ شود.

مثال :

K = شاه [king]

Q = وزیر  [queen]

R= رخ [rook]

B = فیل [bishop]

N = اسب [knight] ، در مورد اسب  برای سهولت  N به کار می­ رود.

۲- برای حرف اول نام آن مهره ، هر بازیکن مجاز است حرف اول نامی­ را که در سرزمینش رواج دارد  به کار ببرد.

مثال :

 F= فو ( در فرانسوی به جای فیل)، L = لوپر ( در هلندی به جای فیل ) در مطبوعات ، استفاده از تصویرمهره ها توصیه می­ شود.

۳- پیاده ها با حرف اولشان نمایانده نمی­ شوند، بلکه با عدم وجود چنین حرفی مشخص می­شوند.مثال :e4 ، d4،a5

۴- هشت ستون ( از چپ به راست برای سفید و از راست به چپ برای سیاه ) با حروف کوچک و به ترتیب با a b c d e f g h  نمایانده می­ شوند.

۵- هشت عرض ( از پایین به بالا برای سفید و از بالا به پایین برای سیاه ) به ترتیب با اعداد ۱ الی ۸ شماره گذاری می­ شوند . در نتیجه ، در پوزیسیون اولیه ، سواره و پیاده های سفید در عرضهای اول و دوم ، و سوارها و پیاده های سیاه در عرضهای هشتم و هفتم قرار دارند.

۶- در نتیجه قواعد قبلی ، هرکدام از شصت و چهار مربع همواره فقط با مجموع یک حرف و یک عدد نمایانده می­ شود.

۷- هرحرکت مهر ه ها با (الف) حرف اول نام مهره مورد نظر و (ب) مربع ورود نمایانده می­ شود. هیچ خط پیوند (خط تیره ) بین (الف) و (ب) وجود ندارد .مثال :Be5،Nf3،Rd1. در مورد پیاده ها فقط مربع ورود نمایانده می­ شود . مثال : e5.d4

۸- وقتی مهره ای عمل گرفتن را انجام می­ دهد ، یک × بین (الف) حرف اول نام مهره مورد نظر و (ب) مربع ورود گنجانده می­ شود. مثال e5×B،f3 ×N

وقتی پیاده ای عمل گرفتن را انجام می­ دهد ، ستون خروج ، سپس یک × و بعد یک مربع ورود باید نمایانده شود .مثال : d×e5 ،f3×g ، a×b5. در مورد گرفتن آن پاسان ، مربع ورود آن مربعی است که پیاده گیرنده نهایتا در آن مستقر می­شود و e.p. به ثبت این حرکت اضافه می­شود.

مثال : d6 e.p.× e

۹- وقتی دو مهره همسان بتوانند به مربع واحدی حرکت کنند ، مهره ای که حرکت کرده است به صورت زیر نمایانده می­شود :

(۱) اگر هر دو مهره در یک عرض باشند: با (الف) حرف اول نام مهره ، (ب) ستون مربع خروج ، و (ج) مربع ورود.

(۲) اگر هر دو مهره در یک ستون باشند : با (الف) حرف اول نام مهره ، (ب) عرض مربع

خروج ، و (ج) مربع ورود.

(۳) اگر مهره ها در عرض ها و ستون های متفاوتی باشند، روش (۱) ارجح است. در مورد گرفتن ، یک × باید بین (ب) و(ج) گنجانده شود.

مثالها:

(۱) دو اسب ، در مربعهای g1وe1  وجود دارد ، یکی از آنها به مربع f3 حرکت می­ کند : بسته به مورد ،Ngf3 یاNef3.

(۲) دو اسب در مربعهای g5 و g1 وجود دارد و یکی از آنها به مربع f3 حرکت می­ کند : بسته به مورد، N5F3 یا N1f3 .

(۳) دو اسب در مربعهای h2 وd4 وجود دارد و یکی از آنها به مربع f3 حرکت می­کند : بسته به مورد ، Nhf3 یا Ndf3.

اگر در خانه f3 گرفتن اتفاق افتد ، مثالهای قبلی تغییر می­کنند و یک × گنجانده می­شود : (۱) یا f3×Ng یا f3×Ne ، (۲) یا f3×N5 یاf3×N1 ، (۳) یا f3×Nh یا f3×Nd ، بسته به مورد .

۱۰- اگر دو پیاده بتوانند یک سوار یا پیاده حریف را بگیرند ، پیاده ای که حرکت کرده است با (الف) حرف ستون خروج ، (ب) یک × ، (ج) مربع ورود نمایانده می­شود . مثال : اگر پیاده ای سفید در مربعهای c4 و e4 باشند و یک پیاده یا سوار سیاه در مربع d5باشند ، نماد گذاری حرکت سفید ، بسته به مورد ، d5×c یا d5×e خواهد بود.

۱۱- در مورد ترفیع پیاده ، حرکت انجام شده پیاده نمایانده می­ شود و سپس بلافاصله حرف اول مهره جدید می­آید. مثال : g1R,b1B, f8N, d8Q

۱۲- پیشنهاد تساوی باید با علامت (=) مشخص شود.

” اختصارات ضروری “

movements in chess-bistac-ir01

movements in chess-bistac-ir01

O-O  قلعه رفتن با رخ h1 یا رخ h8 ( قلعه رفتن در جناح شاه) اصطلاحاً قلعه کوچک نامیده می شود.

O-O-O قلعه رفتن با رخ a1 یا رخ  a8(قلعه ­رفتن درجناح­ وزیر) اصطلاحاً قلعه بزرگ نامیده می شود.

×  می­ گیرد

+  کیش

#  مات

e.p ” آن پاسان ” می­گیرد.

با سپاس از : chess1389.blogfa

 

دیدگاهتان را بنویسید